اسباب مسئولیت در قانون مدنی ایران
53 بازدید
محل نشر: مرکز فقهی- قوه قضائیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1381/7/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی